Celgroepen

Twee maal per maand komen verschillende kleine groepjes samen om te delen wat de Bijbel ons leert. Tijdens deze ontmoetingen wordt de persoonlijke betrokkenheid bevorderd en ontdekken we hoe we Gods Woord praktisch kunnen toepassen in ons leven.